Privacy Policy

Privacy Policy เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ wireufabetm3.com โดยเราได้มีการจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจถึงการเก็บรักษาข้อมูล รวมไปถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกมาใช้ในด้านใดบ้าง โดยจะมีผลกับสมาชิกโดยตรง เพราะฉะนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ควรทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนใช้บริการ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราได้ให้ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กำหนดเอาไว้ และเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในความปลอดภัยสูงสุด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราได้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สมาชิกทุกท่านใช้ในการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ , นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อมูลการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสู่ระบบ การเข้าร่วมเดิมพัน โดยทั้งหมดนี้เราได้ใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลของท่านเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น , เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ตรงความต้องการ , เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ เป็นต้น

 • การแชร์ข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือการร้องขอจากกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านมีอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ wireufabetm3.com

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของท่านได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง contact@wireufabetm3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่ทำให้เป็นปัจจุบัน โดยจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบทันทีผ่านหน้าเว็บไซต์ wireufabetm3.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@wireufabetm3.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาอื่นในภายหลัง ภาษาไทยจะถูกบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

ทางเว็บไซต์ wireufabetm3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเท่านั้น