Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) การเข้าในการใช้บริการกับเว็บ wireufabetm3.com ทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกข้ออย่างเคร่งครัด เพราะกฎต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมาย หากท่านใดละเมิดข้อตกลงแม้แต่ข้อเดียว ท่านจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที แถมทุกท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทุกประการ

Terms and Conditions

10 ข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการกับเว็บ wireufabetm3.com

  1. การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับเว็บ wireufabetm3.com ทุกท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากท่านใดกรอกข้อมูลเท็จ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับทุกท่านทันที
  2. ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านจะถูกจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ wireufabetm3.com ซึ่งเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลที่สาม หากเรายังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่านก่อน
  3. การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ wireufabetm3.com ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน 
  4. หากเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ wireufabetm3.com ทางเราจะปฏิเสธความผิดชอบในทุกกรณี และข้อจำกัดในความรับผิดชอบของเว็บ wireufabetm3.com ก็จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเราเช่นเดียวกัน
  5. ทางเว็บไซต์ wireufabetm3.com มีสิทธิ์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
  6. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ wireufabetm3.com ถือเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ wireufabetm3.com แต่เพียงผู้เดียว ทุกท่านไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกไปเผยแพร่ได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาต
  7. หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ wireufabetm3.com กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง contact@wireufabetm3.com
  8. กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที หากท่านใดละเมิดข้อตกลงแม้แต่ข้อเดียว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  9. ทางเว็บไซต์ wireufabetm3.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่าน หากทุกท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  10. เมื่อทุกท่านตัดสินใจเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ wireufabetm3.com เราถือว่าทุกท่านยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้ทุกข้อ